10 tips voor een gezond evenwicht voor gamers

Maak duidelijke afspraken

Maak afspraken met je kind over de duur, het tijdstip, de plaats, met wie en welke games er mogen gespeeld worden. Zorg dat iedereen in huis deze afspraken kent en houd je kind hieraan. Bijvoorbeeld: eerst het huiswerk, eten, huishoudelijke taken (first things first) en dan pas gamen; aan tafel geen electronica; de dag voor een toets wordt er niet gegamed; alleen in het weekend gamen …


Zorg voor pauze

Zorg ervoor dat je kind op tijd pauzes neemt. Bijvoorbeeld: max. 60 minuten aan één stuk gamen.

 

Hou de computer en spelconsole in de huiskamer

Zo kan je ongedwongen toezicht houden op het gamegedrag van je kind.

 

Zorg voor een goed verlichte en verluchte ruimte

Zorg dat je kind in een goed verlichte en verluchte ruimte speelt.

 

Zorg voor een goed evenwicht

Zorg ervoor dat je kind tijd maakt voor andere hobby’s of om af te spreken met vrienden of familie. Bijvoorbeeld: donderdagavond spelen we met het gezin een gezelschapspel of woensdagnamiddag gaat je kind sporten …


Waak erover dat je kind ook nog andere  interesses heeft

Het is belangrijk om ook andere interesses te hebben naast gamen.


Geen games voor het slapengaan

Laat je kind twee uur voor hij/zij gaat slapen geen games meer spelen.  Schermgebruik vermindert namelijk de aanmaak van het slaaphormoon, waardoor je kind anders minder snel slaap zal vatten.

 

Kondig het stopmoment op tijd aan

Spreek met je kind af wanneer je best verwittigt om aan tafel te komen of te gaan slapen. Een battle in League of Legends duurt bijvoorbeeld ongeveer 40 minuten. Als je dat weet, kan je daar rekening mee houden. Zo kan je je kind bijvoorbeeld 40 minuten voor jullie aan tafel gaan verwittigen.

 

Denk na over wanneer je een nieuw spel aanschaft

Als het spel nog nieuw is, zijn jongeren er langer en meer mee bezig. Je geeft een nieuw spel dan ook best niet net voor de examens.

 

Praat met je kind en toon interesse

Praat met je kind over gamen, toon interesse en speel eens samen een game. Zo maak je ruimte voor interactie en kan de link gelegd worden met het echte leven.

Loading icon