Gebruiksvoorwaarden

TIPS

   Laat je ouders altijd weten wat je doet en meemaakt op onze site en/of applicatie.

   Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet op ketnet.be en/of de Ketnet-applicatie. Als je minderjarig bent, zijn je ouders verantwoordelijk voor de gevolgen van de dingen die jij doet, zegt of instuurt op de Ketnet-site en/of de Ketnet-applicatie.

   Geef nooit persoonlijke informatie zoals je adres, telefoonnummer of e-mailadres prijs op de Ketnet-site en/of de Ketnet-applicatie, behalve voor het aanmaken van jouw Ketprofiel.

   Publiceer in geen geval persoonlijke informatie over anderen.

   Hou je wachtwoord geheim. Jouw wachtwoord is zoals de sleutels van je huis. Die geef je ook niet aan eender wie.

   Plaats niet zomaar foto’s of videomateriaal online. Foto’s en zeker videomateriaal vertellen meer over jezelf dan je denkt.

   Spreek nooit af met mensen die je niet in het echt kent. Ook bellen doe je best niet zonder dit eerst te bespreken met je ouders.

   Wees altijd eerlijk bij deelname aan wedstrijden en spelletjes.

   Wees altijd voorzichtig als je een webcam gebruikt.

   Poseer nooit naakt voor de webcam. Laad geen foto-en beeldmateriaal op waarin naakt voorkomt en verspreid geen erotische boodschappen..

   Stuur geen lange kettingbrieven, herlaad niet op veelvuldige wijze dezelfde pagina’s, plaats geen overdreven lange teksten.

   Uit geen bedreigingen tegen anderen en maak geen afspraken voor geweldpleging in de echte wereld.

   Verbod op zelf-beschadiging. Ketnet neemt bedreigingen van zelfbeschadiging erg serieus. We verwijderen elke promotie of aanmoediging van zelfverminking, eetstoornissen of gebruik van drugs.

   Geef je nooit uit voor iemand anders. Ketnet treedt streng op ingeval van een vermoeden van grooming (waarbij een volwassene zich uitgeeft voor een minderjarige). Doe je ook niet ten onrechte voor als vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie (scouts, sport of andere groepsvereniging).

   Kies voor je King Size Ketprofiel een duidelijke foto, zo herkennen je vriendjes jou gemakkelijk.

   Aanvaard alleen vriendschapsverzoeken van mensen die je ook in het echt kent. Stuur zelf ook alleen maar vriendschapsverzoeken naar mensen die je in het echt kent.

   Denk na en geloof niet alles wat je ziet of hoort online. Twijfel je, of zit je ergens mee? Praat er dan over met je ouders of een vertrouwenspersoon.

   Gedraag je in de online wereld, zoals je in de echte wereld ook zou doen. Denk dus eerst na vooraleer je iets schrijft of commentaar op iets geeft.

   Blijf altijd beleefd. Doe niets dat andere personen kwetst of ongemakkelijk maakt.

   Iedereen is uniek en verdient respect. Maak dus geen kwetsende of discriminerende opmerkingen omdat iemand er anders uitziet, van een andere afkomst is, van een ander geslacht is, andersvalide of ziek is of een andere hobby heeft,….

   Kom je op de Ketnet site en/of de Ketnet-applicatie ongelukkige uitspraken of ongepaste foto’s of video’s tegen? Laat het ons dan weten door dit zelf mits opgave van bepaalde redenen als ongepast aan te vinken of een mailtje te sturen naar webmaster@ketnet.be. Dan verwijdert Ketnet de ongepaste opmerking, foto of video maar de Ketnet-redactie kan na postmoderatie besluiten bepaalde als ongepast aangevinkte uitspraken, foto’s of video’s terug online zetten.

   Pesten kan onder geen beding worden aanvaard. Ketnet grijpt in bij aanstootgevend gedrag gericht tegen individuen. Herhaaldelijk ongewilde vriendschapsverzoeken of berichten sturen is een vorm van lastigvallen.

   Heb je een King Size Ketprofiel en word je getagd op een foto, terwijl je dat niet wil? Geen nood, je kan de tagging zelf als ongepast aanvinken. Hoe je dit doet, vind je bij de veelgestelde vragen (FAQ) of in de Privacy Kennisgeving.

  • Hacken of een poging tot hacken van de account van een Ketnet-gebruiker is uiterst strafbaar.
  • Verwittig steeds je ouders zodra er iets gebeurt waarbij je je ongemakkelijk voelt. Je kan ook steeds terecht op de helpmodule aangeboden op www.ketnet.be - bij Child Focus via volgend e-mailadres: clickhelp@childfocus.be of op het nummer 0032 (2) 475 44 00 of per sms op het mobiele nummer 0470 44 44 00 of vul het online formulier in op www.clicksafe.be - bij awel (de vroegere kinder-en jongerentelefoon) op het nummer 102 - bij het Centraal Gerechtelijk Meldpunt van de Federale Politie op www.ecops.be. Je kan hen, samen met je ouders, een mailtje sturen op contact@fccu.be;
  • Respecteer je deze spelregels niet, dan kan KETNET beslissen om je Ketprofiel te beëindigen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Al het materiaal dat je op de Ketnet-site en/of Ketnet-applicatie vindt, is door het auteursrecht beschermd. Met materiaal bedoelen we teksten, logo’s, figuurtjes, tekeningen, muziek en foto’s. Vraag eerst de toestemming van de auteur alvorens je iets met dit materiaal doet.

• Plaats geen foto’s/filmpjes van iemand anders online zonder te vragen of hij/zij dit goedvindt. Indien je de foto of het videomateriaal niet zelf hebt gemaakt, vraag dan eerst de toestemming van de maker.

• Gebruik niet zomaar muziek als achtergrond bij opgeladen videomateriaal op de Ketnet-site en/of Ketnet-applicatie. Muziek is immers auteursrechtelijk beschermd. Je moet eerst de toestemming hebben van de eigenaars van de muziekrechten, voor je die mag gebruiken op de ketnet-site en/of Ketnet-applicatie.

• Jij bent verantwoordelijk. Indien Ketnet wordt aangesproken door derden omdat jij hun rechten niet hebt gerespecteerd (auteursrechten of recht op afbeelding), zal Ketnet de kosten of vergoedingen die zij hierdoor moet betalen aan jou doorrekenen.

• Jij blijft eigenaar van het materiaal dat je zelf maakt en op de site en/of de applicatie van Ketnet plaatst. Alles blijft jouw eigendom en je kan het altijd zelf blijven gebruiken. Als je je werk (foto, film, tekst, tekening) zelf op de Ketnet-site en/of de Ketnet-applicatie plaatst of naar Ketnet stuurt, dan ga je er wel mee akkoord dat de VRT en/of Ketnet jouw inzending op andere websites of applicaties van de VRT zet, je werk bewerkt en/of verwerkt voor uitzending via haar televisie-of radiokanalen, of op een andere manier onder haar verantwoordelijkheid ter beschikking stelt aan het publiek. Jouw toelating is, tenzij anders overeengekomen, niet beperkt in de tijd. Jouw toelating geeft VRT eveneens het recht om haar programma’s en/of mediaproducten waarin jouw (al dan niet bewerkte) bijdrage is verwerkt op alle mogelijke wijzen zonder enige verschuldigde schadevergoeding te exploiteren zowel lineair als on demand tegen betaling (transactioneel) op gelijk welk platform (externe sites inbegrepen). Ook mag Ketnet een DVD of CD van haar programma’s waarin jouw al dan niet bewerkte bijdrage is verwerkt op de markt uitbrengen.

• Bestanden (foto, video,..) die je naar Ketnet stuurt, mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers niet schaden.

• Alle informatie over jezelf, die je aan Ketnet toevertrouwt, wordt bijgehouden in een beveiligd computerbestand. In onze Privacy Kennisgeving kan je terugvinden wat Ketnet met deze gegevens wil doen en wat jij kan doen met jouw persoonsgegevens, hoe jij je profiel kan beëindigen en hoe je iemand uit je vriendenlijst kan verwijderen, hoe je foto’s kan taggen of ongepaste tagging bij foto’s verwijderen en hoe je foto’s, video’s of zelfs berichtjes mits motivering als ongepast kan melden. Haal je ouders er even bij om die samen door te lezen. Je vindt die praktische info ook op de Ketnet-site onder veel gestelde vragen).

• Soms kan je op de Ketnet-site en/of Ketnet-applicatie doorklikken naar een andere VRT-site. Ook daar gelden gebruiksvoorwaarden. • Soms kan je op de Ketnet-site en/of Ketnet-applicatie doorklikken naar een website van iemand anders. Daar gelden deze gebruiksvoorwaarden niet. Het is wel mogelijk dat andere voorwaarden gelden. Ketnet is niet verantwoordelijk als deze sites foutieve inlichtingen bevatten of op de één of andere manier als storend overkomen.

• We doen er alles aan om juiste en volledige informatie op de Ketnet-site en/of de Ketnet-applicatie te zetten. Is er toch iets fout of onvolledig, dan vinden we dat heel erg en zullen we het proberen zo snel mogelijk recht te zetten. Ketnet is niet aansprakelijk.

• Ketnet is niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van diensten die je via de websites gevraagd hebt. Je hebt in geen geval recht op een financiële of andere vergoeding.

• Ketnet stelt jou de hierboven vermelde technische middelen ter beschikking om jouw grieven over wat er gebeurt op de Ketnet-site en/of de Ketnet-applicatie kenbaar te maken aan de redactie van Ketnet (zie ook verdere details onder veel gestelde vragen en in de Privacy Kennisgeving). Ketnet doet haar uiterste best om op jouw verzoek ieder ongewenst gebruik van de op de Ketnet-site aangeboden mogelijkheden een halt toe te roepen. Ook geeft Ketnet jou tal van meldpunten mee waar je terecht kan ingeval van problemen op de Ketnet-site. Ketnet draagt echter geen eindverantwoordelijkheid voor wat er gebeurt op de Ketnet-site en/of de Ketnet-applicatie. Jij kan Ketnet bijgevolg niet aanspreken voor alle mogelijke ongewenste gevolgen gekoppeld aan het gebruik van de op de Ketnet-site aangeboden mogelijkheden.

• Respecteer je de gebruiksvoorwaarden niet, dan kan Ketnet beslissen om je Ketprofiel te beëindigen

 

Loading icon