Een naam met alle letters

Een vrouw in Colombia heeft zichzelf een hele bijzondere naam gegeven. Vanaf nu gaat ze door het leven als Mevrouw Abcdefg Hijklmn Opqrst Uvwxyz. Zo staat het officieel op haar identiteitskaart.

Mevrouw Abcdefg Hijklmn Opqrst Uvwxyz  houdt ervan om haar naam te veranderen. Nu heet ze dus Abcdefg Hijklmn Opqrst Uvwxyz. En daar zitten alle letters van het alfabet in. Haar vorige naam was Ladyzunga Cyborg.

18 februari 2015

Loading icon