Nieuwe mossoort ontdekt

In Nederland is een mossoort ontdekt die nog nooit eerder in West-Europa is gevonden. Het is de kuifhaarmuts. Henk Siebel is een mossendeskundige en vond de nieuwe mossoort op een boom in zijn woonplaats Hilversum.

kuifhaarmuts

De kuifhaarmuts komt normaal gezien alleen voor in berggebieden rond de Middellandse Zee. Daar is het in de zomer vrij droog en warm is, maar in de winter regenachtig. De vinder denkt dat het dankzij de klimaatverandering is dat de kuifhaarmuts nu in de Nederlandse stad kan groeien.

22 februari 2015

Loading icon