Familiestemrecht, een goed idee?

De Duitse minister voor Familiezaken wil de verkiezingen anders organiseren. Ze stelt voor om ouders per kind een extra stem te geven.

Nu mag elke volwassene in Duitsland één stem uitbrengen, kinderen moeten zwijgen. Net zoals bij ons trouwens. Maar dat vindt de minister niet juist. Zij vindt dat de politiek meer rekening moet houden met de wensen van de kinderen.

De minister wil daarom het familiestemrecht invoeren. Ouders krijgen dan een extra stem per kind dat ze hebben. Kinderen zullen dus nog altijd niet zelf mogen stemmen, maar hun ouders kunnen dat dan voor hen doen.

Vind jij het familiestemrecht een goed idee?

24 november 2014

Loading icon