Weer meer panda's

Het duurde maar liefst 3 jaar, maar eindelijk zijn ze allemaal geteld... En deze keer waren er méér dan vroeger. En dat is goed nieuws voor de panda's.

panda

Reuzenpanda's leven alleen nog maar in China in het wild. De bedreigde diersoort wordt om de 10 jaar geteld. Vorige keer leefden er nog zo'n 1.600 panda's in het wild. Nu hebben Chinese onderzoekers er 1.864 geteld. Dat zijn er meer dan 250 meer!

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Om de panda te beschermen zijn er pandareservaten gemaakt. Daar kunnen de dieren veilig leven en wordt er geen hout gekapt zodat er genoeg bamboe is om te eten.

28 februari 2015

Loading icon