Vanaf 15 mei weer naar school

Vanaf 15 mei gaan de scholen weer stap per stap open. Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft lang gesproken met de scholen en heeft nu een plan voorgesteld hoe alles veilig kan verlopen.

Lagere school

Wie in het eerste, tweede of zesde leerjaar zit, kan vanaf 15 mei terug naar school. De andere leerjaren (derde, vierde en vijfde) blijven voorlopig thuis.

Als het aantal coronabesmettingen blijft dalen, dan gaat de regering bekijken of ook de andere kinderen weer naar school kunnen.

Hoe vaak je naar school zal moeten gaan, dat beslist elke school zelf. Het eerste en tweede leerjaar zullen maximum 4 dagen per week les krijgen. In die leerjaren krijg je veel nieuwe leerstof die je nodig hebt om later mee te kunnen. Het is op die leeftijd ook moeilijker om alleen te leren.

Wie in het zesde leerjaar zit, zou 2 dagen per week naar school gaan (of 4 halve dagen). Volgens minister Ben Weyts is het voor kinderen van het zesde leerjaar belangrijk dat ze zich goed voorbereiden op het middelbaar. Op deze manier kunnen ze hun lagere school ook samen afsluiten.

Middelbare school

Ook de laatstejaars van het middelbaar gaan vanaf 15 mei weer naar school. Als dat allemaal goed en veilig verloopt, zullen ook de leerlingen uit het tweede en vierde middelbaar volgen vanaf 29 mei.

Wie in het eerste, derde of vijfde middelbaar zit, mag in mei nog niet naar school en blijft dus nog even thuis.

Klassen worden opgesplitst

De scholen heropenen moet natuurlijk veilig gebeuren, want het coronavirus is nog niet verslaan. Daarom blijft afstand houden en vaak je handen wassen heel belangrijk, ook op school.

Om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden, zullen de klassen in groepjes verdeeld worden.

Eerst mochten de klassen maar uit 10 leerlingen bestaan, maar dat is moeilijk als je bijvoorbeeld met 23 leerlingen bent. Daarom zal je nu met 10 tot 14 leerlingen in de klas mogen zitten. De scholen zullen zelf beslissen hoe ze de groepjes verdelen.

Wie moet een mondmasker dragen?

Mondmaskers worden enkel verplicht in het middelbaar, niet in de lagere scholen. Leerlingen die al 12 jaar zijn, maar die nog in het zesde leerjaar zitten, zijn niet verplicht om er eentje te dragen in de klas.

Jouw juf of meester moest wel een mondmasker dragen. Maar met een mondmasker kan je de gezichtsuitdrukking van de leerkracht niet goed zien.

Veel leerkrachten vinden het moeilijk om zo les te geven en daarom mogen ze nu ook een gezichtscherm dragen. 

29 april 2020

Loading icon