Eén op vijf bomen is ziek

In onze bossen is één op vijf bomen ziek. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzocht minstens 1.500 bomen op 72 verschillende plaatsen.

Hoe komt dat?

Er zit te veel stikstof in de grond. Stikstof is een gas dat vooral komt uit de veeteelt en het verkeer. Door regen komt dat gas in het bodemwater terecht. Bomen hebben regenwater nodig om te groeien, maar regenwater mét stikstof is niet gezond. Zo zou één op vijf bomen een kwart van zijn kruin missen.

infographic stikstof bomen

Er zijn ook meer en meer exotische schimmels en ziektes in onze natuur. Door de opwarming van de aarde kunnen die ziektes makkelijker overleven dan vroeger.

Wat kunnen we doen?

Als we gezondere bossen willen, dan moeten we zorgen voor propere lucht, minder exotische ziektes en de klimaatopwarming stoppen.

3 mei 2018

Loading icon