Millenniumdoelstellingen

De klok tikt af naar 2015. Hoe staat het met de millenniumdoelstellingen in Marokko? Karrewietreporter Achraf reist naar Marokko, het land waar zijn grootouders vandaag komen, om dat te onderzoeken.

Wat zijn die doelstellingen eigenlijk?

In september 2000 hebben de leiders van 191 landen, waaronder ook België, samen gezeten om na te denken over hoe ze armoede de wereld uit kunnen helpen.

Ze zijn samen tot een lijst gekomen met daarin 8 doelstellingen. Die doelstellingen moeten behaald worden tegen 2015. De landen hadden dus 15 jaar tijd om de doelen tot een goed eind te brengen.

De 8 millenniumdoelstellingen zijn:

Millenniumdoelstellingen

 

Die doelen lijken voor een land zoals België heel eenvoudig, maar in andere arme landen zijn veel van die doelen nog niet bereikt. Om de 5 jaar komen de regeringsleiders opnieuw samen om te kijken wat al bereikt is en wat nog moet gebeuren.

De tijd looptVeel mensen vrezen dat de doelstellingen niet zullen gehaald worden, want de deadline komt alsmaar dichter. In Marokko ziet Achraf dat de kinderen hoopvol naar de toekomst te kijken!

Loading icon