Klimaattop

Klimaattop

Klimaattop betekent:

De klimaattop is een bijeenkomst van wereldleiders en belangrijke organisaties. Ze proberen er afspraken te maken over het milieu en over hoe ze de klimaatveranderingen kunnen stoppen.

Loading icon