Bisschop

bisschop

Een bisschop is een belangrijke titel in de kerk. Hij is de leider van een bisdom. Een bisdom is een duidelijk afgesproken gebied. Alle kerken die binnen dat gebied vallen, worden geleid door de bisschop. Er zijn 5 bisdommen in Vlaanderen: Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel.

Loading icon