Dyslexie

dyslexie

Mensen met dyslexie kunnen door een foutje in hun hersenen moeilijk lezen of spellen. Ze halen letters en woorden door mekaar.

Hetzelfde bestaat ook voor cijfers. Maar dat heet dan dyscalculie.

Loading icon