Encycliek

encycliek

Een soort brief die de paus schrijft aan alle bisschoppen en gelovigen. Daarin geeft de paus zijn mening over christelijke thema's. Paus Benedictus de 16e schreef in zijn eerste encycliek dat naastenliefde het belangrijkste is voor een christen. Goed zijn voor je medemens dus.

De huidige paus, paus Franciscus, heeft nog geen encycliek geschreven tot nu toe.

Loading icon