Erfgoed

ErfgoedErfgoed is wat wij van vorige generaties geërfd hebben en waar we nu nog zorg voor dragen. We willen het bewaren omdat het van grote waarde is. Het erfgoed is vaak aangeduid met een blauw-wit embleem

De UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, heeft een lijst opgesteld van werelderfgoed. Op die lijst staan gebouwen, monumenten en andere objecten die van grote waarde zijn en die daarom beschermd moeten worden. Zo staat bijvoorbeeld de Grote Markt van Brussel op die lijst!

Loading icon