Kinderrechten

De Verenigde Naties hebben in 1948 een lijst van mensenrechten neergeschreven in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. Die rechten gelden voor ALLE mensen.

Omdat kinderen andere behoeftes hebben, is er ook een bijzondere lijst gemaakt van rechten voor kinderen: het 'Kinderrechtenverdrag'.

In dat verdrag staan deze kinderrechten:

 

Kinderrechten

 

Heb je klachten over je rechten als kind? Contacteer dan het Kinderrechtencommissariaat

Loading icon