Mensenrechten

mensenrechten

De Verenigde Naties hebben in 1948 een lijst van mensenrechten gemaakt in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. Daarin staan allemaal dingen waar alle mensen recht op hebben. Die rechten worden niet door iedereen gerespecteerd.

Voorbeelden van mensenrechten zijn: vrije meningsuiting, vrije geloofskeuze, recht op eten, onderdak en onderwijs.

Loading icon