Satelliet

satelliet

Het zijn onbemande toestellen die in een baan rond de aarde zweven. Ze zijn door mensen in de ruimte gebracht. Satellieten worden vaak gebruikt voor observatie en telefoon- en andere communicatieverbindingen zoals televisie.

Loading icon