Sloppenwijk

sloppenwijk

Een wijk waar arme mensen wonen die geen geld hebben om een echt huis te bouwen. Deze mensen maken hun "huizen" van materiaal dat ze vinden zoals karton, plastiek, golfplaten, ... In een sloppenwijk is bijna nooit stromend water of electriciteit.

Loading icon