Smogalarm

smogalarm

Door rook en uitlaatgassen vervuilde mist. De lucht is vervuild en dus mag je op een aantal snelwegen maar negentig kilometer per uur rijden. Want hoe trager wagens rijden, hoe minder fijn stof ze uitstoten.

Als er te veel fijn stof in de lucht zit, roept de overheid het smogalarm in.


Op snelwegen en grote wegen rond steden wordt de snelheid dan beperkt. Waar precies wordt aangegeven met speciale verkeersborden.

Loading icon