Tentenkamp

tentenkamp

Een kamp van tenten dat gebouwd wordt om mensen tijdelijk op te vangen. Een tentenkamp wordt vaak door reddingswerkers gebouwd na een natuurramp. Als alle huizen zijn ingestort en mensen dakloos zijn geworden bv. na een aardbeving, kunnen ze in de tenten wonen totdat hun huis opnieuw opgebouwd is.

Loading icon