Resultaten verkeerstoets

In 1.114 basisscholen hebben leerlingen van het vijfde leerjaar meegedaan aan "De Grote Verkeerstest". Dat is een test met 25 vragen die je op de computer moet oplossen.

verkeersbordenIn het totaal hebben 27.107 kinderen meegedaan aan de grote test. En 87% daarvan is geslaagd. Dat wil zeggen dat ze 17 van de 25 vragen juist hadden.

De leerlingen kregen foto's en filmpjes te zien over verkeersborden, kruispunten en gevaarlijke verkeerssituaties. En daar moesten ze dan vragen over beantwoorden. De bedoeling was om de kinderen bij te leren hoe je je moet gedragen in het verkeer.

 Karrewiet vindt dat jullie dat goed gedaan hebben. Wie graag zijn kennis van het verkeer test, moet zeker eens meedoen met onze verkeersquiz!

Loading icon