De Bijbel

BijbelDe Bijbel is het heilige boek van de Christenen. Het bestaat uit het oude en het nieuwe testament. In het Oude testament lees je verhalen over Mozes en Abraham. Het nieuwe testament vertelt het verhaal van Jezus Christus, de zoon van God. Christenen geloven in de verrijzenis van Jezus. Dat wil zeggen dat ze geloven dat Jezus na zijn dood weer is beginnen leven.


… christenen proberen te leven zoals Jezus?
… het christelijke geloof bestaat in heel veel vormen?
… er in West-Europa vooral katholieken en protestanten wonen?
… de kerk het gebedshuis is van de christenen?

Katholieken en protestanten zijn allebei christelijk, want ze geloven in dezelfde God. Voor protestanten is de bijbel en ook het bestuderen van de bijbel nog belangrijker dan voor de katholieken.

Loading icon