De Thora

ThoraDe Thora is het heilige boek van het joodse geloof. Het zijn de woorden die God aan de profeet Mozes heeft verteld. Het woord “Thora” betekent wet en in de Thora staat dus geschreven hoe joden moeten leven.

Wist je dat...
… de Thora in het Hebreeuws is geschreven?
… de Thora eigenlijk geschreven is op een rol?
… de meeste joden thuis geen Thora rol hebben, maar wel een boek?
… de belangrijkste figuren uit de Thora, Mozes, Abraham, Isaak en Jakob zijn?
… de synagoge het gebedshuis is van de joden?

Joodse kinderen leren vooral op school over de Thora. Ze leren de verhalen uit de Thora, de betekenis ervan en ook de taal, het Hebreeuws.  

Loading icon