Leuk leren lezen met Ketnet Dub

Wat is Ketnet Dub?

Ketnet Dub is een gratis app die luidop lezen leuker maakt! Met deze app spreken kinderen van 6 tot 9 jaar een stem in van een tekenfilmpersonage. Zo worden ze gestimuleerd om luidop te lezen, wat een effectieve manier is om beter te leren lezen! Dankzij de aangepaste moeilijkheidsgraad groeit de app mee met het niveau van je kind.

Je hebt de Flash player nodig om deze video te bekijken. Je kan deze hier downloaden.

Ketnet Dub laat je kind luidop lezen

Leren lezen is niet altijd even leuk. Zeker in het begin gaat het soms niet van een leien dakje. Toch is het aangetoond dat luidop lezen een doeltreffende methode is om beter te leren lezen.

Ketnet Dub wil Ketnetters motiveren om luidop te lezen door kinderen de stem te laten inspreken van een personage in een interactieve tekenfilm.

Speciaal voor Ketnet Dub is er een driedelige film gemaakt met de 6 Ketnet-wrappers in de hoofdrol. Met deze app kan je kind dus een rol spelen in een echt Ketnet-avontuur!

Het verhaal

In het driedelige avontuur Paniek in Hamsterdam gaan de wrappers op zoek naar hun hamster Hoera. Die verdwijnt plots, uitgerekend op de verjaardag van Sarah...

Hoe werkt het?

1. Kies je aflevering en personage

Laat je kind eerst de aflevering kiezen die het wil inspreken. Bekijk ze in preview om te horen hoe de wrappers het doen. Laat je kind daarna de wrapper kiezen die het wil inspreken, aan de hand van het leesniveau.

2. Spreek de stem van je wrapper in

Klaar voor opname? Het is heel eenvoudig: De tekst die door je kind moet worden ingelezen, verschijnt onderaan in beeld. De microfoon van je tablet/smartphone neemt de stem op. Een aftelklokje toont je kind wanneer het aan de beurt is.

3. Bekijk de opname opnieuw

Na afloop kan je kind zijn of haar persoonlijk filmpje mét eigen stem eenvoudig herbkijken. Het kan de aflevering ook via e-mail naar anderen sturen.

Leesniveaus

Ketnet Dub houdt rekening met de leesniveaus van het bekende AVI-systeem (Analyse van Individualiseringsvormen). Dat systeem, dat ook in lagere scholen wordt gebruikt, deelt teksten in volgens moeilijkheidsgraad en bepaalt de leesvaardigheid van het kind.

Paniek in Hamsterdam werd samen met iedereenleest.be geschreven in functie van die moeilijkheidsgraad. Zo kunnen we de teksten in drie niveaus opdelen:
- gemakkelijk (6-7 jaar)
- middelmatig (7-8 jaar)
- moeilijk (8-9 jaar)

Er werd rekening gehouden met een aantal basisrichtlijnen van AVI, zoals het gebruik van een maximumaantal woorden in een zin, het aantal lettergrepen in een woord en de opeenvolging van medeklinkers.

Voor iOS en Android

De app is gratis beschikbaar voor Apple- en Android-tablets en -smartphones.

    

Loading icon