Meer weten

Heb je nog meer vragen of veilig internet? Heeft je kind iets gezien of meegemaakt op het internet waar hij zich niet goed bij voelt? Op de onderstaande links vind je zeker meer uitleg of hulp. Aarzel ook niet om ons te contacteren met vragen over veilig internet.

Clicksafe.be

Click Safe

clicksafe.be
Een website van Child Focus met heel wat informatie over veilig en verantwoord internet, zowel voor ouders als voor kinderen.

saferinternet.be

Safer Internet

saferinternet.be
Een website van Child Focus en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties dat veilig internet promoot, voor ouders en leerkrachten.

veiligonline.be

Veilig Online

veiligonline.be
Een website van Child Focus en de Gezinsbond met heel wat praktische informatie en filmpjes over veilig internet.

digibewust.nl

Digibewust

digibewust.nl
Een website in samenwerking met de Nederlandse overheid om veilig gebruik van internet te stimuleren.

Google Familiecentrum

Google Familiecentrum voor Veilig Internet

google.nl/familysafety
Een website van Child Focus en Google waarop ouders heel wat handige tips vinden over de omgang met kinderen en het internet.

Loading icon