Wie is wie?

Tupu

Tupu is acht jaar en is een wees. Ze groeide op tussen de wilde dieren in Central Park in New York, een beetje als een vrouwelijke Tarzan. Haar beste vriend is een eekhoorn.

Norton

Norton is de zoon van de burgemeester van New York. Hij woont in de buurt van Central Park. Norton is welopgevoed en leert Tupu hoe ze zich in de beschaafde wereld moet gedragen.

Loading icon