Hoe oriënteer ik me met een kaart en kompas?

1. Bepaal het noorden met je kompas.
2. Open de topografische kaart. Draai de kaart zodat het werkelijke noorden en het kaartnoorden samenvallen.
3. Bepaal je locatie, aan de hand van de kaartinfo en de directe omgeving. Zijn er bijvoorbeeld bergen of waterlopen waarmee je je kan oriënteren.
4. Zet je expeditie verder.

TIPS

  • Een kompas reageert op magnetische velden en is zeer gevoelig. Hou een kompas steeds horizontaal en blijf steeds op enige afstand van voertuigen, hoogspanningskabels en telefoonlijnen.
  • De magnetische naald van het kompas, meestal een rode punt, wijst naar het magnetische noorden.
  • Gebruik tape en transparante plastic om een waterdichte beschermhoes te maken voor de papieren landkaart.

Kaart en kompas

Loading icon